H.I.M-ONE LAST TIME

Březen 28th, 2009

Him - One Last Time (Naposled)

Je to tak těžké uvěřit,
že naše srdce byla vyrobena, aby byla zlomena láskou?
Že v ustavičném umírání,
leží krása toho všeho.
Má drahá, necítíš
sladké nebe,
v našem nekonečném pláči?

Aspoň by ji mohla věřit,
teď naposledy.

Tak ohromená, jak jsou jasné plameny,
ve kterých hoříme.
Vždy jsme se smáli na tragédie,
které držíme uvnitř.
Má drahá, nebudeš udržovat
strach z života,
který tebe a mě drží tak naživu?

Aspoň by ji mohla věřit,
teď naposledy.

Aspoň by ji mohla věřit,
(A budeme si blíž)
Teď naposledy.
(Nech mě padnout do tvého náručí)
Mohlo by to být v pořádku.
(Než to všechno skončí)
Teď naposledy.
(Nech mě přímo u svého srdce)ville_valo_hot_by_3sacharm2